Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 28 maart 2024

19:30 - 20:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Marja van der Tas
Start
donderdag 28 maart 2024 19:28
Eind
donderdag 4 april 2024 14:45

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:01:52 - 00:04:10 - Marja van der Tas
 2. 2

  00:02:50 - 00:04:10 - Marja van der Tas
 3. 3

  Raadsleden kunnen tot uiterlijk 36 uur voor de raadsvergadering vragen met een actueel karakter en die zich lenen voor directe en korte beantwoording door het college indienen bij de griffier.

  00:03:56 - 00:04:10 - Marja van der Tas
  00:04:31 - 00:06:00 - Luuk Preijde
  00:06:00 - 00:07:58 - Emmeke Gosselink
  00:07:58 - 00:09:25 - Marja van der Tas
 4. 4

  Besluit

  Het tafelverslag en de besluitenlijst zijn vastgesteld.

 5. 6

  Op de agenda van de raadsvergadering van 14 maart stond de herijkte routekaart Bronckhorstenergieneutraal. De raad nam toen geen besluit over het raadsvoorstel. Op basis van een orde voorstel van de fracties VVD, D66, GBB, PvdA en CDA werd besloten om het raadsvoorstel voor aanpassingen terug te geven aan b en w. CU/SGP & GL stemden tegen dit ordevoorstel. Een aangepast voorstel moet uiterlijk op 4 juli a.s. opnieuw aan de raad worden voorgelegd. Naar aanleiding daarvan moet het moratorium grootschalige windprojecten verlengd worden. Het moratorium loopt af op 1 april. Dat betekent dat in de periode van april t/m juli vergunningaanvragen onder het huidige Beleidskader Windenergie ingediend zouden kunnen worden en in behandeling genomen moeten worden. Daarom stellen b en w aan de raad voor om het moratorium op grootschalige windprojecten te verlengen.

  Stemuitslag

  voor 95%
  tegen 5%
  voor
  CU/SGP (1), Fractie CDA (6), Fractie D66 (2), Fractie GBB (7), Fractie PvdA (1), Fractie VVD (4)
  tegen
  Fractie GroenLinks (1)

  Besluit

  Met 21 stemmen voor (GBB, CDA, VVD, PvdA, D66 en CU-SGP) en 1 stem tegen (GL) is de raad akkoord gegaan met het voorstel.

  Raadsvoorstellen

  Onderwerp
  20240328 Verlenging moratorium windenergie

  Toezeggingen

  Titel
  Verlenging moratorium windenergie
  00:08:13 - 00:09:25 - Marja van der Tas
  00:09:25 - 00:11:58 - Ulrike ter Braak
  00:12:02 - 00:12:11 - Marja van der Tas
  00:12:11 - 00:14:53 - Robbert van Velsen
  00:15:00 - 00:15:09 - Marja van der Tas
  00:15:09 - 00:16:01 - Rob Weverink
  00:16:05 - 00:16:19 - Marja van der Tas
  00:16:19 - 00:16:28 - Wilko Pelgrom
  00:19:29 - 00:19:54 - Robbert van Velsen
  00:20:01 - 00:21:07 - Wilko Pelgrom
  00:21:07 - 00:21:21 - Marja van der Tas
  00:21:21 - 00:22:13 - Ulrike ter Braak
  00:22:13 - 00:22:52 - Wilko Pelgrom
  00:23:09 - 00:23:20 - Marja van der Tas
  00:23:20 - 00:23:30 - Robbert van Velsen
  00:34:00 - 00:34:30 - Marja van der Tas
  00:34:30 - 00:34:59 - Robbert van Velsen
  00:35:03 - 00:35:06 - Marja van der Tas
  00:35:06 - 00:35:08 - Wilko Pelgrom
  00:35:08 - 00:35:12 - Marja van der Tas
  00:35:12 - 00:36:00 - Wilko Pelgrom
  00:36:00 - 00:38:51 - Marja van der Tas
 6. 7

  Op 20 december 2023 stelde de gemeenteraad de Verordening Sociaal Domein gemeente Bronckhorst 2024 vast. Dat moest vanwege wijzigingen in wet- en regelgeving per 1 januari 2024. Op dat moment was bekend dat het nieuwe beleid voor bestaanszekerheid in januari 2024 ter vaststelling aan de raad voorgelegd zou worden. De wijzigingen die daardoor volgden, konden nog niet meegenomen worden in de verordening. De aanpassingen zijn nu wel in de verordening opgenomen en b en w vragen de raad daarom de aangepaste Verordening Sociaal Domein vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CU/SGP (1), Fractie CDA (6), Fractie D66 (2), Fractie GBB (7), Fractie GroenLinks (1), Fractie PvdA (1), Fractie VVD (4)

  Besluit

  De raad is unaniem akkoord gegaan met het voorstel.

  Raadsvoorstellen

  Onderwerp
  20240328 Aanpassingen Verordening Sociaal Domein
 7. 8

  Eind 2023 besloot de raad geen zienswijze in te dienen op de ontwerp wijzigingen van de samenwerkingsregeling, resulterend in de samenwerkingsregeling Regio Achterhoek. Ook verleende de raad toestemming voor de toetreding van Montferland tot de gemeenschappelijke Regio Achterhoek, alsmede voor de daarmee gepaard gaande wijziging van de regeling. Alle Achterhoekse gemeenten hebben bovenstaande besloten en voor beide voorstellen geen zienswijze ingediend. B en w vragen de raad de samenwerkingsregeling Regio Achterhoek vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CU/SGP (1), Fractie CDA (6), Fractie D66 (2), Fractie GBB (7), Fractie GroenLinks (1), Fractie PvdA (1), Fractie VVD (4)

  Besluit

  De raad is unaniem akkoord gegaan met het voorstel.

  Raadsvoorstellen

  Onderwerp
  20240328 Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek - 26ste wijziging
 8. 9

  00:37:48 - 00:38:51 - Marja van der Tas