Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 15 februari 2024

20:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Marja van der Tas
Start
donderdag 15 februari 2024 19:30
Eind
donderdag 15 februari 2024 20:20
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:03 - 00:02:36 - Marja van der Tas
  00:02:52 - 00:03:54 - Marja van der Tas
 2. 2

  00:03:10 - 00:03:54 - Marja van der Tas
 3. 3

  Raadsleden kunnen tot uiterlijk 36 uur voor de raadsvergadering vragen met een actueel karakter en die zich lenen voor directe en korte beantwoording door het college indienen bij de griffier.

  00:12:40 - 00:13:35 - Marja van der Tas
 4. 4

  Besluit

  Het tafelverslag en de besluitenlijst zijn vastgesteld.

 5. 6

  De raad wordt gevraagd in te stemmen met de benoeming van commissielid dhr. M. (Maarten) Ebbers namens CU/SGP.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CU/SGP (1), Fractie CDA (6), Fractie D66 (2), Fractie GBB (8), Fractie GroenLinks (2), Fractie PvdA (2), Fractie VVD (4)

  Besluit

  De raad is unaniem akkoord gegaan met het voorstel.

  Raadsvoorstellen

  Onderwerp
  20240215 Benoeming commissielid, niet-zijnde raadslid dhr. D.M. Ebbers
  00:12:56 - 00:13:35 - Marja van der Tas
  00:15:12 - 00:17:24 - Marja van der Tas
 6. 7

  De raad wordt gevraagd dhr. S. (Sebastiaan) Stevens met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2024 te benoemen als lid van de Rekenkamer Bronckhorst voor de duur van zes jaar.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CU/SGP (1), Fractie CDA (6), Fractie D66 (2), Fractie GBB (8), Fractie GroenLinks (2), Fractie PvdA (2), Fractie VVD (4)

  Besluit

  De raad is unaniem akkoord gegaan met het voorstel.

  Raadsvoorstellen

  Onderwerp
  20240215 Benoeming lid Rekenkamer Bronckhorst
  00:15:23 - 00:17:24 - Marja van der Tas
  00:20:11 - 00:20:50 - Marja van der Tas
 7. 8

  B en w vragen de raad de oplegger over het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol vast te stellen. De oplegger geeft inzicht hoe de gemeente Bronckhorst uitvoering geeft aan de Alcoholwet in artikel 43a binnen de verschillende plannen. Door de benoemde activiteiten te vatten in een oplegger wordt het in één oogopslag duidelijk wat we doen aan preventie en handhaving op het gebied van alcohol.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CU/SGP (1), Fractie CDA (6), Fractie D66 (2), Fractie GBB (8), Fractie GroenLinks (2), Fractie PvdA (2), Fractie VVD (4)

  Besluit

  De raad is unaniem akkoord gegaan met het voorstel.

  Raadsvoorstellen

  Onderwerp
  20240215 Oplegger Preventie- en Handhavingsplan Alcohol
  00:03:51 - 00:03:54 - Marja van der Tas
  00:04:06 - 00:04:59 - Luuk Preijde
  00:04:59 - 00:05:00 - Marja van der Tas
  00:05:04 - 00:06:03 - Marja van der Tas
 8. 9

  SSOH is voornemens om een nieuwe sportzaal te gaan realiseren en de bestaande gymzaal te gaan herbestemmen. De oude gymzaal zal de nieuwe ontmoetingsruimte worden waar o.a. sporten zoals darts en biljarten een plek krijgen. Ook komt hier het jeugdhonk en ruimte voor fysiotherapie. De sportzaal zal worden gebruikt voor o.a. volleybal, gymnastiek/turnen, zaalvoetbal, badminton en ouderensport. Om het totale plan te kunnen realiseren vraagt SSO Halle een subsidie en borgstelling. B en w vragen de raad om in te stemmen met een investeringssubsidie van € 500.000 aan SSOH om de sportzaal ‘De Meisterkamp’ te verbouwen. Daarnaast staat Stichting Waarborgfonds Sport borg voor een bedrag van € 300.000 ten aanzien van de lening die SSO Halle aanvraagt bij de Nederlandse Waterschaps Bank om de verbouwing te kunnen financieren. De gemeente Bronckhorst staat borg voor deze €150.000,-.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CU/SGP (1), Fractie CDA (6), Fractie D66 (2), Fractie GBB (8), Fractie GroenLinks (2), Fractie PvdA (2), Fractie VVD (4)

  Besluit

  De raad is unaniem akkoord gegaan met het voorstel.

  Raadsvoorstellen

  Onderwerp
  20240215 Borgstelling Stichting Sport en Ontmoeten Halle en besluit op investeringssubsidie
  00:05:40 - 00:06:03 - Marja van der Tas
  00:06:03 - 00:06:16 - Johanna Bergervoet
  00:06:18 - 00:07:48 - Johanna Bergervoet
  00:07:51 - 00:07:53 - Marja van der Tas
  00:07:53 - 00:07:59 - Johanna Bergervoet
  00:07:59 - 00:08:40 - Marja van der Tas
 9. 10

  In de uitgangspuntennota 2025 staan de algemene beleidsmatige en financiële kaders voor de begroting 2025 van de GGD Noord- en Oost Gelderland (GGD NOG). De gemeente Bronckhorst heeft de uitgangspunten afgezet tegen het beleidskader Sociaal Domein. Deze sluiten op elkaar aan. De gemeente is daarom akkoord met de voorgestelde uitgangspunten. B en w vragen de raad geen zienswijze in te dienen op de uitgangspuntennota 2025.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CU/SGP (1), Fractie CDA (6), Fractie D66 (2), Fractie GBB (8), Fractie GroenLinks (2), Fractie PvdA (2), Fractie VVD (4)

  Besluit

  De raad is unaniem akkoord gegaan met het voorstel.

  Raadsvoorstellen

  Onderwerp
  20240215 Uitgangspuntennota 2025 GGD Noord- en Oost-Gelderland
  00:08:13 - 00:08:40 - Marja van der Tas
  00:08:40 - 00:10:52 - Ulrike ter Braak
  00:10:56 - 00:11:26 - Marja van der Tas
  00:11:27 - 00:11:28 - Marja van der Tas
  00:11:28 - 00:11:57 - Evert Blaauw
  00:12:04 - 00:13:35 - Marja van der Tas
 10. 11

  B en w vragen de raad in te stemmen met het concept Meerjarenbeleidsplan Politie 2024-2027. Dit plan is opgesteld conform de Politiewet en beschrijft de bijdrage van de politie aan een veilig Oost-Nederland. Eens in de vier jaar wordt een Meerjarenbeleidsplan opgesteld, dat door de hoofdofficier van justitie (OM) en de burgemeesters in de politie-eenheid Oost-Nederland vastgesteld moet worden.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CU/SGP (1), Fractie CDA (6), Fractie D66 (2), Fractie GBB (8), Fractie GroenLinks (2), Fractie PvdA (2), Fractie VVD (4)

  Besluit

  De raad is unaniem akkoord gegaan met het voorstel.

  Raadsvoorstellen

  Onderwerp
  20240215 Meerjarenbeleidsplan Politie 2024-2027
  00:12:26 - 00:13:35 - Marja van der Tas
 11. 12

  00:20:18 - 00:20:50 - Marja van der Tas