Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Het college van burgemeester en wethouders is verplicht de gemeenteraad alle informatie te verstrekken, die deze nodig heeft voor de uitoefening van zijn taken. Hiervoor gebruikt het college de actieve informatievoorziening.

Ieder raadslid kan een voorstel indienen om de tekst van een raadsvoorstel aan te passen. Zo’n wijzigingsvoorstel heet een amendement. Als een meerderheid van de raad het amendement steunt, wordt het oorspronkelijke raadsvoorstel gewijzigd.

Ieder raadslid kan een motie indienen. In de motie wordt een wens, verzoek of opdracht aan het college geformuleerd. Tijdens de raadsvergadering wordt hierover gestemd.

Een raadslid kan schriftelijk politieke vragen stellen aan het college over het gevoerde beleid. Het college moet deze vragen binnen 30 dagen beantwoorden of binnen die tijd aangeven waarom beantwoording langer gaat duren.

Tijdens de raads- of commissievergaderingen kunnen leden van het college van burgemeester en wethouders toezeggingen doen aan de raad. Hier staat een overzicht van de toezeggingen en de stand van zaken daar van.