Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 25 januari 2024

20:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Marja van der Tas
Start
donderdag 25 januari 2024 18:50
Eind
donderdag 25 januari 2024 21:01
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:03 - 00:05:44 - Marja van der Tas
 2. 2

  00:03:30 - 00:05:44 - Marja van der Tas
 3. 3

  Raadsleden kunnen tot uiterlijk 36 uur voor de raadsvergadering vragen met een actueel karakter en die zich lenen voor directe en korte beantwoording door het college indienen bij de griffier.

  00:05:40 - 00:05:44 - Marja van der Tas
  00:05:48 - 00:06:37 - Christina Oosterhoff
  00:06:38 - 00:06:49 - Marja van der Tas
  00:06:49 - 00:08:00 - Luuk Preijde
  00:08:01 - 00:08:14 - Marja van der Tas
  00:08:16 - 00:09:38 - Evert Blaauw
  00:09:38 - 00:09:40 - Marja van der Tas
  00:09:40 - 00:09:41 - Evert Blaauw
  00:09:41 - 00:11:03 - Marja van der Tas
 4. 4

  Besluit

  Het tafelverslag en de besluitenlijst zijn vastgesteld.

 5. 6

  De raad wordt gevraagd in te stemmen met de benoeming van commissielid dhr. M. (Marc) Vervoort namens D66.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CU/SGP (1), Fractie CDA (5), Fractie D66 (2), Fractie GBB (8), Fractie GroenLinks (1), Fractie PvdA (2), Fractie VVD (4)

  Besluit

  De raad is unaniem akkoord gegaan met het voorstel.

  Raadsvoorstellen

  Onderwerp
  20240125 Benoeming commissielid niet-zijnde raadslid de heer M.A.A. Vervoort
  00:10:02 - 00:11:03 - Marja van der Tas
  00:14:12 - 00:16:28 - Marja van der Tas
 6. 7

  De zeven Achterhoekse gemeenten hebben samen met de provincie Gelderland een nieuw Regionaal Programma Werklocaties (RPW) opgesteld. Dit RPW is een vervolg op het bestaande RPW 2019-2023. Om het in werking te laten treden, moeten alle zeven Achterhoekse colleges en gemeenteraden en Gedeputeerde en Provinciale Staten het vaststellen. B en w vragen de raad het Regionaal programma werklocaties 2024-2028 vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CU/SGP (1), Fractie CDA (5), Fractie D66 (2), Fractie GBB (8), Fractie GroenLinks (1), Fractie PvdA (2), Fractie VVD (4)

  Besluit

  De raad is unaniem akkoord gegaan met het voorstel.

  Raadsvoorstellen

  Onderwerp
  20240125 Regionaal Programma Werklocaties Achterhoek
  00:14:40 - 00:16:28 - Marja van der Tas
  00:16:28 - 00:16:52 - Johanna Bergervoet
  00:16:54 - 00:17:12 - Marja van der Tas
  00:17:15 - 00:17:18 - Marja van der Tas
  00:17:21 - 00:18:16 - Karin Klein Lebbink
  00:18:18 - 00:18:30 - Marja van der Tas
  00:18:30 - 00:19:15 - Martin Fröberg
  00:19:16 - 00:19:25 - Marja van der Tas
  00:19:30 - 00:22:04 - Gerbert Tiecken
  00:22:04 - 00:22:37 - Marja van der Tas
  00:22:37 - 00:22:38 - Gerbert Tiecken
  00:22:46 - 00:24:12 - Rob Weverink
  00:24:13 - 00:24:21 - Marja van der Tas
  00:24:27 - 00:25:22 - Christina Oosterhoff
  00:25:23 - 00:25:26 - Marja van der Tas
  00:25:26 - 00:25:58 - Rob Weverink
  00:25:59 - 00:26:00 - Marja van der Tas
  00:26:00 - 00:26:23 - Christina Oosterhoff
  00:26:24 - 00:27:00 - Marja van der Tas
  00:27:00 - 00:30:53 - Antoon Peppelman
  00:30:53 - 00:30:57 - Marja van der Tas
  00:30:57 - 00:31:19 - Christina Oosterhoff
  00:31:19 - 00:31:21 - Marja van der Tas
  00:31:21 - 00:32:28 - Antoon Peppelman
  00:32:30 - 00:32:38 - Marja van der Tas
  00:32:38 - 00:33:11 - Rob Weverink
  00:33:12 - 00:33:14 - Marja van der Tas
  00:33:14 - 00:33:31 - Antoon Peppelman
  00:33:31 - 00:35:43 - Marja van der Tas
 7. 8

  De raad praat verder over de Nota Bestaanszekerheid. Met dit beleid willen we het huidige armoedebeleid en het schuldhulpverleningsbeleid verrijken, verstevigen en bestendigen voor de toekomst. Dat doen we door de communicatie en samenwerking met maatschappelijke partners en ondernemers uit te breiden en in te zetten op aandachtsgroepen, waaronder kinderen. We willen dat kinderen kunnen blijven deelnemen aan sport, cultuur en school activiteiten en voor volwassenen zijn er cursussen om financieel fit te blijven en komt er een online informatieplatform met onze ondersteuningsmogelijkheden, tips en activiteiten zoals ruilbeurzen. We blijven ook de verhoogde inkomensgrens van 130% hanteren, zodat een bredere groep inwoners gebruik kan maken van de ondersteuning. De raad wordt gevraagd de Nota Bestaanszekerheid vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CU/SGP (1), Fractie CDA (5), Fractie D66 (2), Fractie GBB (8), Fractie GroenLinks (1), Fractie PvdA (2), Fractie VVD (4)

  Besluit

  De raad is unaniem akkoord gegaan met het voorstel.

  Raadsvoorstellen

  Onderwerp
  20240125 Nota Bestaanszekerheid
  00:34:13 - 00:35:43 - Marja van der Tas
  00:35:46 - 00:37:20 - Luuk Preijde
  00:37:21 - 00:37:34 - Marja van der Tas
  00:37:40 - 00:39:11 - Marja Berenschot
  00:39:13 - 00:39:25 - Marja van der Tas
  00:39:29 - 00:41:53 - Everdien Berendsen
  00:41:53 - 00:42:01 - Marja van der Tas
  00:42:01 - 00:42:09 - Everdien Berendsen
  00:42:14 - 00:45:35 - Hans Puijk
  00:45:36 - 00:45:41 - Marja van der Tas
  00:45:41 - 00:46:09 - Luuk Preijde
  00:46:10 - 00:46:12 - Marja van der Tas
  00:46:12 - 00:46:19 - Hans Puijk
  00:46:19 - 00:46:22 - Luuk Preijde
  00:46:22 - 00:46:28 - Marja van der Tas
  00:46:28 - 00:46:39 - Hans Puijk
  00:46:39 - 00:46:44 - Marja van der Tas
  00:46:44 - 00:47:22 - Hans Puijk
  00:47:22 - 00:47:46 - Marja van der Tas
  00:47:48 - 00:50:01 - Jolanda Piels
  00:50:01 - 00:50:10 - Marja van der Tas
  00:50:14 - 00:51:58 - Christina Oosterhoff
  00:51:58 - 00:52:13 - Marja van der Tas
  00:52:15 - 00:53:06 - Dick Ebbers
  00:53:06 - 00:53:51 - Marja van der Tas
  00:53:59 - 00:55:32 - Evert Blaauw
  00:55:32 - 00:55:39 - Marja van der Tas
  00:55:39 - 00:56:25 - Hans Puijk
  00:56:25 - 00:56:42 - Marja van der Tas
  00:56:42 - 00:56:48 - Evert Blaauw
  00:56:48 - 00:57:45 - Marja van der Tas
 8. 9

  De gemeente Bronckhorst beschikt over de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren 2016 (AVOI) die de aanleg, instandhouding, opruiming en verlegging van kabels en leidingen in en op openbare gronden regelt. Vanwege voortschrijdend inzicht is gebleken dat die AVOI aan herziening toe is. Onder ander in plaats van instemmingen het verlenen van vergunningen. B en w vragen de raad de Algemene Verordening 2023 vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CU/SGP (1), Fractie CDA (5), Fractie D66 (2), Fractie GBB (8), Fractie GroenLinks (1), Fractie PvdA (2), Fractie VVD (4)

  Besluit

  De raad is unaniem akkoord gegaan met het voorstel.

  Raadsvoorstellen

  Onderwerp
  20240125 Algemene Verordening Ondergronds Infrastructuren 2023
 9. 10

  De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is in juli 2022 gewijzigd. Met de wijziging zijn enkele nieuwe instrumenten in de Wgr geïntroduceerd om de gemeenteraden meer in positie te brengen. Het gaat dan om bijvoorbeeld (extra) zienswijzen, een gemeenschappelijke (raads)adviescommissie, uittreding en evaluaties. Daarnaast is een kapstok opgenomen voor participatie en inspraak op regionaal niveau. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de aangepaste gemeenschappelijke regeling VNOG en geen zienswijze in te dienen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CU/SGP (1), Fractie CDA (5), Fractie D66 (2), Fractie GBB (8), Fractie GroenLinks (1), Fractie PvdA (2), Fractie VVD (4)

  Besluit

  De raad is unaniem akkoord gegaan met het voorstel.

  Raadsvoorstellen

  Onderwerp
  20240125 Aangepaste gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
 10. 11

  De raad praat verder over het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Dit is een vorm van sociale projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwproject. Meerdere woningzoekenden hebben aangegeven graag via (collectief) particulier opdrachtgeverschap woningen te willen realiseren.Gezien de huidige behoefte van onze inwoners om zelf aan de slag te gaan met woningbouw willen we CPO als instrument structureel gaan inzetten en daarom onderdeel maken van ons woonbeleid. B en w vragen de raad om het CPO als structureel onderdeel op te nemen als onderdeel van de ‘Woonvisie Bronckhorst 2019-2025’.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CU/SGP (1), Fractie CDA (5), Fractie D66 (2), Fractie GBB (8), Fractie GroenLinks (1), Fractie PvdA (2), Fractie VVD (4)

  Besluit

  De raad is unaniem akkoord gegaan met het voorstel.

  Raadsvoorstellen

  Onderwerp
  20240125 (Collectief) particulier opdrachtgeverschap structureel onderdeel woonbeleid
 11. 12

  00:57:25 - 00:57:45 - Marja van der Tas