Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politieke Avond - tafel 4

donderdag 22 juni 2023

21:10 - 21:55
Locatie

Schelp/Haas samen

Voorzitter
Johanna Bergervoet
Toelichting

Tijdens deze oordeelvormende tafel gaat raad gaat onderling in gesprek over een voorstel met het doel de andere fracties te overtuigen van hun voorlopige standpunten.Je bent van harte welkom op de publieke tribune. Dit tafelgesprek wordt LIVE uitgezonden.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

  1. 1

    Tijdens deze oordeelvormende tafel gaat de raad verder in debat over de evaluaties van de Verrijkte Routekaart Bronckhorst Energieneutraal 2023 en de zonneparken. Ook worden de uitgangspunten, genoemd in hoofdstuk 4 (Regie op duurzame Dorpsenergieprocessen), hoofdstuk 5 (Regie op grootschalige elektriciteitsopwek) en hoofdstuk 6 (Regie op de randvoorwaarden) uit de Nota van Uitgangspunten herijkte Routekaart Bronckhorst Energieneutraal 2030 besproken. B en w vragen de raad om in te stemmen met de evaluaties en de nota van uitgangspunten. De herijkte routekaart komt naar verwachting in het najaar/winter van 2023 voor vaststelling in de raad.

    Raadsvoorstellen

    Onderwerp
    20230629 Evaluaties routekaart en zonneparken en Nota van uitgangspunten