Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politieke Avond - tafel 4

donderdag 14 september 2023

20:50 - 21:35
Locatie

Schelp/Haas samen

Voorzitter
Mette Westerink
Toelichting

Tijdens deze beeldvormende tafel is het mogelijk om in te spreken. Je krijgt 3 minuten de tijd om je verhaal te vertellen over het onderwerp wat op dat moment wordt besproken. Daarna mogen de raadsleden vragen aan jou stellen en aan elkaar. Wil je inspreken, dan moet je je hiervoor aanmelden voor dinsdag 11 september 2023 via het aanmeldformulier of via griffie@bronckhorst.nl. Wil je niet inspreken maar alleen luisteren? Dan kan dat vanaf de publieke tribune. De tafel wordt ook LIVE uitgezonden.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

  1. Tijdens de beeldvormende tafel gaat de raad in gesprek over de uitgangspuntennotitie Gebiedsvisie sport en leefbaarheid. De afgelopen maanden is samen met inwoners en andere betrokkenen gewerkt aan een visie met uitgangspunten voor sport en leefbaarheid en een vitaal Bronckhorst. Uit gesprekken met inwoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties bleek de behoefte om per gebied te bekijken wat nodig en belangrijk is. Dit vraagt om gebiedsgerichte plannen op maat. De uitgangspunten en voorwaarden voor die plannen staan in de visie, die nu voorligt. B en w vragen de raad om de uitgangspuntennotitie vast te stellen en een krediet beschikbaar te stellen om de gebiedsplannen uit te werken.

    Raadsvoorstellen

    Onderwerp
    20231012 Uitgangspuntennotitie gebiedsvisie sport en leefbaarheid