Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 29 juni 2023

19:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Marianne Besselink
Start
donderdag 13 juli 2023 13:06
Eind
donderdag 13 juli 2023 15:28
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:52 - 00:02:26 - Marianne Besselink
 2. 2

  00:02:00 - 00:02:26 - Marianne Besselink
 3. 3

  Raadsleden kunnen tot uiterlijk 36 uur voor de raadsvergadering vragen met een actueel karakter en die zich lenen voor directe en korte beantwoording door het college indienen bij de griffier.


  Door het CDA wordt een vraag gesteld over de ontwikkelingen met betrekking tot Meesterwerk Werkprojecten te Oldenzaal.

  00:02:10 - 00:02:26 - Marianne Besselink
  00:02:32 - 00:03:54 - Ingrid Weeke-Keizer
  00:03:54 - 00:03:58 - Marianne Besselink
  00:04:21 - 00:06:46 - Antoon Peppelman
  00:06:46 - 00:06:51 - Marianne Besselink
  00:06:53 - 00:07:04 - Ingrid Weeke-Keizer
  00:07:05 - 00:07:06 - Marianne Besselink
  00:07:06 - 00:07:36 - Antoon Peppelman
  00:07:36 - 00:09:45 - Marianne Besselink
 4. 4

  Besluit

  Het tafelverslag en de besluitenlijst zijn vastgesteld.

 5. 6

  B en w vragen de raad in te stemmen met de Jaarstukken 2022 en de 1e Tussenrapportage. In de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over wat de gemeente heeft gedaan, welke inkomsten en uitgaven de gemeente had en welke investeringen er zijn gedaan. De jaarrekening 2022 bedraagt € 100 mln. en sluit af met een positief resultaat van € 8,7 mln. In de 1e Tussenrapportage 2023 wordt de beleidsmatige- en financiële ontwikkelingen weergegeven in relatie tot de doelen uit de Programmabegroting 2023-2026 en het Programmaplan 2023-2026.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CU/SGP (1), Fractie CDA (6), Fractie D66 (2), Fractie GBB (7), Fractie GroenLinks (2), Fractie PvdA (2), Fractie VVD (4)

  Besluit

  De raad is unaniem akkoord gegaan met het voorstel.

  Raadsvoorstellen

  Onderwerp
  20230629 1e Tussenrapportage 2023
 6. 7

  B en w vragen de raad in te stemmen met de Jaarstukken 2022 en de 1e Tussenrapportage. In de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over wat de gemeente heeft gedaan, welke inkomsten en uitgaven de gemeente had en welke investeringen er zijn gedaan. De jaarrekening 2022 bedraagt € 100 mln. en sluit af met een positief resultaat van € 8,7 mln. In de 1e Tussenrapportage 2023 wordt de beleidsmatige- en financiële ontwikkelingen weergegeven in relatie tot de doelen uit de Programmabegroting 2023-2026 en het Programmaplan 2023-2026.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CU/SGP (1), Fractie CDA (6), Fractie D66 (2), Fractie GBB (7), Fractie GroenLinks (2), Fractie PvdA (2), Fractie VVD (4)

  Besluit

  De raad is unaniem akkoord gegaan met het voorstel.

  Raadsvoorstellen

  Onderwerp
  20230629 Jaarstukken 2022 Bronckhorst
 7. 8

  De fracties krijgen tijdens de algemene beschouwingen de mogelijkheid om te reageren op de Perspectiefnota 2024-2027.De raad wordt gevraagd in te stemmen met de Perspectiefnota 2024-2027. In deze nota stelt de gemeente de kaders op voor de begroting. In deze perspectiefnota staan geen nieuwe beleidsvoorstellen, want het beleid is recent vastgelegd in het programmaplan 2023-2026. Er wordt gekeken of de ontwikkelingen in de samenleving reden zijn om de plannen in het programmaplan bij te stellen.

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  CU/SGP (1), Fractie CDA (6), Fractie D66 (2), Fractie GBB (7), Fractie PvdA (2), Fractie VVD (4)
  tegen
  Fractie GroenLinks (2)

  Besluit

  Met 22 stemmen voor (GBB, CDA, VVD, PvdA, D66, CU-SGP) en 2 stemmen tegen (GL) is het voorstel aangenomen.

  Raadsvoorstellen

  Onderwerp
  20230629 Perspectiefnota 2024-2027 Bronckhorst
  00:08:46 - 00:09:45 - Marianne Besselink
  00:09:54 - 00:12:45 - Marcel Westerink
  00:12:45 - 00:12:57 - Marianne Besselink
  00:13:00 - 00:14:44 - Rob Weverink
  00:14:44 - 00:14:55 - Marianne Besselink
  00:14:56 - 00:16:48 - Gerbert Tiecken
  00:16:48 - 00:16:57 - Marianne Besselink
  00:17:11 - 00:21:10 - Ulrike ter Braak
  00:21:11 - 00:21:21 - Marianne Besselink
  00:21:26 - 00:26:43 - Luuk Preijde
  00:26:43 - 00:26:52 - Marianne Besselink
  00:26:57 - 00:32:21 - Martin Fröberg
  00:32:21 - 00:32:22 - Marianne Besselink
  00:32:22 - 00:32:25 - Martin Fröberg
  00:32:25 - 00:32:40 - Marianne Besselink
  00:32:40 - 00:32:57 - Martin Fröberg
  00:32:57 - 00:33:05 - Marianne Besselink
  00:33:11 - 00:35:46 - Dick Ebbers
  00:35:46 - 00:36:26 - Marianne Besselink
  00:36:26 - 00:36:29 - Dick Ebbers
  00:36:29 - 00:36:34 - Marianne Besselink
  00:36:36 - 00:37:29 - Martin Fröberg
  00:37:29 - 00:37:42 - Marianne Besselink
  00:37:42 - 00:39:34 - Gerbert Tiecken
  00:39:34 - 00:39:44 - Marianne Besselink
  00:39:44 - 00:40:35 - Gerbert Tiecken
  00:40:35 - 00:40:52 - Marianne Besselink
  00:40:57 - 00:44:48 - Antoon Peppelman
  00:44:50 - 00:44:59 - Marianne Besselink
  00:45:10 - 00:46:32 - Emmeke Gosselink
  00:46:32 - 00:46:36 - Marianne Besselink
  00:46:47 - 00:49:25 - Evert Blaauw
  00:49:25 - 00:49:37 - Marianne Besselink
  00:49:37 - 00:49:40 - Evert Blaauw
  00:49:40 - 00:50:55 - Luuk Preijde
  00:50:55 - 00:50:58 - Marianne Besselink
  00:50:58 - 00:51:09 - Luuk Preijde
  00:51:09 - 00:51:11 - Marianne Besselink
  00:51:11 - 00:51:31 - Luuk Preijde
  00:51:31 - 00:51:35 - Marianne Besselink
  00:51:42 - 00:52:52 - Wilko Pelgrom
  00:52:52 - 00:53:07 - Marianne Besselink
  00:53:20 - 00:54:30 - Ulrike ter Braak
  00:54:30 - 00:54:50 - Marianne Besselink
  00:54:50 - 00:55:09 - Rob Weverink
  00:55:09 - 00:55:11 - Marianne Besselink
  00:55:11 - 00:55:15 - Ulrike ter Braak
  00:55:15 - 00:55:18 - Marianne Besselink
  00:55:18 - 00:55:32 - Rob Weverink
  00:55:32 - 00:55:33 - Ulrike ter Braak
  00:55:33 - 00:55:41 - Marianne Besselink
  00:55:41 - 00:55:48 - Ulrike ter Braak
  00:55:49 - 00:55:55 - Marianne Besselink
  00:55:55 - 00:56:28 - Luuk Preijde
  00:56:28 - 00:56:34 - Marianne Besselink
  00:56:37 - 00:57:07 - Ulrike ter Braak
  00:57:07 - 00:57:10 - Marianne Besselink
  00:57:10 - 00:57:26 - Marcel Westerink
  00:57:26 - 00:57:27 - Marianne Besselink
  00:57:27 - 00:57:39 - Ulrike ter Braak
  00:57:39 - 00:57:48 - Marcel Westerink
  00:57:48 - 00:57:49 - Marianne Besselink
  00:57:49 - 00:58:02 - Marcel Westerink
  00:58:02 - 00:58:03 - Ulrike ter Braak
  00:58:03 - 00:58:05 - Marianne Besselink
  00:58:05 - 00:58:15 - Marcel Westerink
  00:58:15 - 00:58:20 - Ulrike ter Braak
  00:58:20 - 00:58:27 - Marianne Besselink
  00:58:31 - 00:59:25 - Gerbert Tiecken
  00:59:25 - 00:59:27 - Marianne Besselink
  00:59:27 - 01:00:09 - Gerbert Tiecken
  01:00:09 - 01:00:10 - Marianne Besselink
  01:00:11 - 01:01:14 - Marianne Besselink
 8. 9

  De bespreking van de routekaart en nota van uitgangspunten gaat verder tijdens de raadsvergadering. Raadsleden kunnen via een motie of amendement een wijziging aanbrengen op het raadsvoorstel. B en w vragen de raad om in te stemmen met de evaluaties Routekaart en zonneparken en de nota van uitgangspunten herijkte Routekaart Energieneutraal Bronckhorst 2023. De herijkte routekaart komt naar verwachting in het najaar/winter van 2023 voor vaststelling in de raad.

  Stemuitslag

  voor 54%
  tegen 46%
  voor
  Fractie CDA (6), Fractie GBB (7)
  tegen
  CU/SGP (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie PvdA (2), Fractie VVD (4)

  Besluit

  Met inachtneming van amendement 9-1 is met 13 stemmen voor (GBB, CDA) en 11 stemmen tegen (VVD, GL, PvdA, D66, CU-SGP) conform besloten.

  Amendementen

  Titel
  9-1 Kennisnemen van uitgangspunten college en evaluaties

  Moties

  Titel
  9-1 Uitgangspunten Duurzaamheid - Sociaal Buurtfonds Duurzaamheid
  9-2 Dorpsenergieplannen zijn leidend, grootschalige opwek na dorpsenergieplannen
  9-3 Kaders windenergie en zonneparken niet aanpassen
  9-4 RES is niet leidend, maar Routekaart is leidend
  9-5 100% lokaal eigendom bij grootschalige opwek
  9-6 Inzet op energiebesparing

  Raadsvoorstellen

  Onderwerp
  20230629 Evaluaties routekaart en zonneparken en Nota van uitgangspunten
  01:00:15 - 01:01:14 - Marianne Besselink
  01:01:17 - 01:07:22 - Robbert van Velsen
  01:07:23 - 01:07:30 - Marianne Besselink
  01:07:33 - 01:12:17 - Rob Weverink
  01:12:22 - 01:12:24 - Marianne Besselink
  01:12:33 - 01:15:09 - Dick Ebbers
  01:15:09 - 01:15:17 - Marianne Besselink
  01:15:22 - 01:19:22 - Martin Fröberg
  01:19:22 - 01:19:36 - Marianne Besselink
  01:19:40 - 01:21:26 - Christina Oosterhoff
  01:21:26 - 01:21:28 - Marianne Besselink
  01:21:28 - 01:21:52 - Robbert van Velsen
  01:21:52 - 01:22:57 - Christina Oosterhoff
  01:22:57 - 01:23:03 - Marianne Besselink
  01:23:03 - 01:23:27 - Robbert van Velsen
  01:23:27 - 01:23:29 - Marianne Besselink
  01:23:29 - 01:24:04 - Christina Oosterhoff
  01:24:04 - 01:24:08 - Marianne Besselink
  01:24:08 - 01:24:30 - Robbert van Velsen
  01:24:30 - 01:24:35 - Marianne Besselink
  01:24:35 - 01:24:41 - Robbert van Velsen
  01:24:41 - 01:24:42 - Marianne Besselink
  01:24:42 - 01:25:10 - Christina Oosterhoff
  01:25:10 - 01:25:19 - Marianne Besselink
  01:25:19 - 01:25:49 - Rob Weverink
  01:25:49 - 01:25:51 - Marianne Besselink
  01:25:51 - 01:26:45 - Christina Oosterhoff
  01:26:45 - 01:26:55 - Marianne Besselink
  01:26:55 - 01:29:37 - Christina Oosterhoff
  01:29:38 - 01:29:47 - Marianne Besselink
  01:30:01 - 01:31:49 - Hans Puijk
  01:31:49 - 01:31:51 - Marianne Besselink
  01:31:51 - 01:32:15 - Rob Weverink
  01:32:15 - 01:32:17 - Marianne Besselink
  01:32:17 - 01:32:30 - Hans Puijk
  01:32:30 - 01:32:36 - Marianne Besselink
  01:32:36 - 01:33:10 - Martin Fröberg
  01:33:10 - 01:33:18 - Marianne Besselink
  01:33:18 - 01:35:33 - Hans Puijk
  01:35:33 - 01:35:38 - Marianne Besselink
  01:35:38 - 01:36:00 - Luuk Preijde
  01:36:00 - 01:39:18 - Hans Puijk
  01:39:18 - 01:39:22 - Marianne Besselink
  01:39:22 - 01:40:05 - Christina Oosterhoff
  01:40:05 - 01:40:42 - Hans Puijk
  01:40:45 - 01:40:50 - Marianne Besselink
  01:40:58 - 01:43:43 - Luuk Preijde
  01:43:43 - 01:43:46 - Marianne Besselink
  01:43:46 - 01:44:08 - Rob Weverink
  01:44:08 - 01:44:13 - Marianne Besselink
  01:44:13 - 01:45:07 - Luuk Preijde
  01:45:07 - 01:45:13 - Marianne Besselink
  01:45:13 - 01:45:51 - Christina Oosterhoff
  01:45:51 - 01:45:54 - Marianne Besselink
  01:45:54 - 01:46:29 - Luuk Preijde
  01:46:29 - 01:46:35 - Marianne Besselink
  01:46:35 - 01:46:36 - Luuk Preijde
  01:46:36 - 01:46:48 - Christina Oosterhoff
  01:46:48 - 01:46:49 - Marianne Besselink
  01:46:49 - 01:46:50 - Luuk Preijde
  01:46:50 - 01:46:51 - Christina Oosterhoff
  01:46:51 - 01:46:52 - Marianne Besselink
  01:46:52 - 01:47:43 - Luuk Preijde
  01:47:45 - 01:48:04 - Marianne Besselink
  02:04:55 - 02:05:20 - Marianne Besselink
  02:06:15 - 02:06:26 - Marianne Besselink
  02:06:26 - 02:09:35 - Wilko Pelgrom
  02:09:35 - 02:09:41 - Marianne Besselink
  02:09:41 - 02:09:43 - Wilko Pelgrom
  02:09:43 - 02:10:12 - Christina Oosterhoff
  02:10:12 - 02:10:13 - Marianne Besselink
  02:10:13 - 02:18:46 - Wilko Pelgrom
  02:18:46 - 02:18:49 - Marianne Besselink
  02:18:49 - 02:19:17 - Rob Weverink
  02:19:17 - 02:19:18 - Marianne Besselink
  02:19:18 - 02:19:19 - Rob Weverink
  02:19:19 - 02:19:45 - Wilko Pelgrom
  02:19:45 - 02:19:46 - Marianne Besselink
  02:19:46 - 02:20:14 - Rob Weverink
  02:20:14 - 02:20:16 - Marianne Besselink
  02:20:16 - 02:20:17 - Rob Weverink
  02:20:17 - 02:20:30 - Wilko Pelgrom
  02:20:30 - 02:20:32 - Marianne Besselink
  02:20:32 - 02:20:44 - Wilko Pelgrom
  02:20:44 - 02:20:54 - Marianne Besselink
  02:21:08 - 02:24:47 - Martin Fröberg
  02:24:47 - 02:24:58 - Marianne Besselink
  02:25:02 - 02:26:08 - Robbert van Velsen
  02:26:08 - 02:26:11 - Marianne Besselink
  02:26:11 - 02:26:26 - Christina Oosterhoff
  02:26:26 - 02:26:27 - Marianne Besselink
  02:26:27 - 02:26:40 - Robbert van Velsen
  02:26:40 - 02:26:50 - Christina Oosterhoff
  02:26:50 - 02:26:51 - Robbert van Velsen
  02:26:51 - 02:26:52 - Marianne Besselink
  02:26:52 - 02:27:15 - Robbert van Velsen
  02:27:15 - 02:27:16 - Marianne Besselink
  02:27:16 - 02:28:01 - Robbert van Velsen
  02:28:01 - 02:28:06 - Marianne Besselink
  02:28:06 - 02:28:39 - Rob Weverink
  02:28:39 - 02:28:46 - Marianne Besselink
  02:28:46 - 02:28:49 - Rob Weverink
  02:28:49 - 02:31:13 - Robbert van Velsen
  02:31:13 - 02:31:16 - Marianne Besselink
  02:31:16 - 02:31:18 - Robbert van Velsen
  02:31:18 - 02:31:38 - Hans Puijk
  02:31:38 - 02:31:40 - Marianne Besselink
  02:31:40 - 02:31:41 - Hans Puijk
  02:31:41 - 02:31:54 - Robbert van Velsen
  02:31:54 - 02:32:01 - Marianne Besselink
  02:32:01 - 02:32:27 - Robbert van Velsen
  02:32:27 - 02:32:35 - Marianne Besselink
  02:32:40 - 02:35:55 - Rob Weverink
  02:35:57 - 02:36:03 - Marianne Besselink
  02:36:11 - 02:38:23 - Christina Oosterhoff
  02:38:24 - 02:38:41 - Marianne Besselink
  02:38:43 - 02:39:18 - Hans Puijk
  02:39:19 - 02:39:23 - Marianne Besselink
  02:39:33 - 02:40:18 - Dick Ebbers
  02:40:21 - 02:40:26 - Marianne Besselink
  02:40:36 - 02:41:25 - Luuk Preijde
  02:41:26 - 02:41:31 - Marianne Besselink
  02:41:37 - 02:42:57 - Wilko Pelgrom
  02:42:57 - 03:15:55 - Marianne Besselink
 9. 10

  B en w vragen de raad € 800.000 k.k. beschikbaar te stellen uit de algemene reserve voor aankoop van het perceel Zomerweg 28 in Drempt. Hierop stond het voormalige partycentrum Gouden Paleis, dat vorig jaar door brand werd verwoest. Met de koop kan het perceel een andere bestemming krijgen en komt er een structurele oplossing voor de jarenlange overlast die het dorp had door de activiteiten op deze locatie.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CU/SGP (1), Fractie CDA (6), Fractie D66 (2), Fractie GBB (7), Fractie GroenLinks (2), Fractie PvdA (2), Fractie VVD (4)

  Besluit

  De raad is unaniem akkoord gegaan met het voorstel.

  Raadsvoorstellen

  Onderwerp
  20230629 Aankoop Zomerweg 28 Achter-Drempt
  03:07:33 - 03:15:55 - Marianne Besselink
 10. 11

  03:11:14 - 03:15:55 - Marianne Besselink